Make Your Life Extraordinary with Music!

Inspirational Speech – Make Your Life Extraordinary with Music!

I wish I didn’t take life so seriously – I wish I didn’t give up on my dreams so easy one day life will flash before your eyes. Make sure it’s worth watching when we look back on our life we won’t spare a second thought of other’s opinions and judgements. Did i matter?Before you reach that last breath today might be the time to make a change Make your life matter one day it will be over there will be two dates either side of a dash make sure that dash is not empty. Make sure it is full of life full of living don’t live like everyone else existing be extraordinary Live every moment with passion and wonder and wonder don’t take anything or anyone for granted.
What are you waiting for? You only have one shot if you miss the target at least you will live with pride knowing you have no regrets
What is important to you? What dreams do you have? Go get them what are you waiting for? Be the leader when all others are following live each day as if it may be your last on earth it may be LEAVE YOUR LEGACY.
“Contact Seriously Music Maker IL TuanAnh  TEXT (213) 293-5272

SPANISH

Ojalá no tomara la vida tan en serio. Ojalá no renunciara a mis sueños tan fácil. Un día, la vida aparecerá ante tus ojos. Asegúrese de que valga la pena verlo cuando miremos hacia atrás en nuestra vida, no nos preocupemos por las opiniones y juicios de otros. Me importaba

Antes de alcanzar ese último suspiro, hoy puede ser el momento de hacer un cambio. Haga que su vida sea importante un día. Habrá terminado. Habrá dos fechas a cada lado de un guión. Asegúrese de que el tablero no esté vacío. Asegúrate de que esté lleno de vida, de vida, no vivas como todos los demás, sé extraordinario. Vive cada momento con pasión y maravilla y maravilla, no tomes nada ni a nadie por sentado.

¿Que estas esperando? Solo tienes un disparo si pierdes el objetivo al menos vivirás con orgullo sabiendo que no te arrepentirás

¿Que es importante para ti? Que sueños tienes Ve por ellos, ¿qué estás esperando? Conviértete en el líder cuando todos los demás sigan en vivo cada día, como si pudiera ser el último en la tierra, puede DEJAR TU LEGADO.“Comuníquese con Serious Music Maker IL TuanAnh TEXT (213) 293-5272”

VIETNAMESE

Tôi ước tôi không coi trọng cuộc sống – tôi ước tôi không từ bỏ ước mơ của mình để một ngày nào đó cuộc sống rời xa trước mắt bạn. Hãy chắc chắn rằng âm nhạc nó đáng để xem khi chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình, chúng ta sẽ không phụ ý nghĩ thứ hai về những ý kiến ​​và đánh giá của người khác.

Trước khi bạn trút hơi thở cuối cùng hôm nay có thể là thời điểm để thay đổi. Hãy làm cho cuộc sống của bạn trở nên quan trọng, một ngày nào đó sẽ kết thúc, sẽ có hai ngày hai bên của một dấu gạch ngang đảm bảo rằng dấu gạch ngang không trống vắng.
Hãy chắc chắn rằng cuộc sống tràn đầy cuộc sống..
Đừng sống như mọi người khác hiện tại là phi thường. Sống mọi khoảnh khắc với niềm đam mê và tự hỏi và tự hỏi không lấy bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai cho phép.

Bạn còn chờ gì nữa? Bạn chỉ có một phát bắn nếu bạn bỏ lỡ mục tiêu ít nhất bạn sẽ sống với niềm tự hào khi biết rằng bạn không hối tiếc

Điều gì là quan trọng với bạn? Bạn có ước mơ gì? Đi lấy cho họ những gì bạn đang chờ đợi? Hãy trở thành người lãnh đạo khi tất cả những người kháclà người đang theo dõi. trực tiếp mỗi ngày như thể đó là lần cuối cùng của bạn trên trái đất, đó có thể là TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN.

USA Got Talent Music Maker

$ 10
Personal Info

Donation Total: $10


Contact IL Tuấn Anh TEXT (213) 293-5272